توضیحات پروژه

طراحی سایت شهرداری سرعین حدود سال ۹۴ اجرا شد. خواسته شهردار محترم وقت سرعین این بود که این سایت شبیه سایت دولتی و پورتال سازمانی نباشد و بیشتر